Out of Office

Sara Hildénin taidemuseon 40-vuotisjuhlavuoden kesänäyttely Out of Office perustui Sara Hildénin säätiön kokoelmaan. Esillä oli sekä suomalaisia että ulkomaisia maalauksia, piirustuksia ja veistoksia. Mukana oli myös kokoelman uusimpia hankintoja ja ennen näkemättömiä teoksia.

Näyttelyn teemoja olivat poistuminen arjesta ja julkisesta tilasta sekä yksilön rooli osana yhteiskuntaa. Näyttelyn teokset ilmensivät vapaa-ajan ja yksityisyyden sekä identiteetin ja minuuden eri merkityksiä. Niissä toistui todellisuuden ja maiseman muotoilu sekä yhteisöllisyyden merkitys. Ne ehdottivat, miten asiat voisivat olla. Lisäksi teoksia yhdisti kuvataiteen eri tekniikoiden luomat mahdollisuudet kommentoida todellisuutta. Näyttely johdatti kävijät yksityisestä yleiseen, kodista matkalle, juhliin, kaupunkiin ja luontoon – toisaalle.

Arjesta poistuminen voi liittyä mihin tahansa hetkeen elämässä. Vapaa-ajan käsitteellä on myös vahva yhteys yhteiskunnan tilaan: se heijastelee yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja joskus jopa ennakoi niitä. Vapaa-aika voidaan siis nähdä laajempana, henkilökohtaisesti koettuna käsitteenä, ei ainoastaan työn vastakohtana tai pakotettuna vapaa-aikana. Olennaista on, että kun siirrymme arjen ulkopuolelle ja yksityiseen tilaan, saamme itse valita olemisen tapamme.

Yksilölle valintojen tekeminen ja tasapainoilu omien odotusten ja yhteiskunnan asettamien vaatimusten keskellä voi olla haastavaa. Vastausten löytäminen kysymyksiin kuka minä olen tai haluaisin olla, tai mitä odotuksia minulla on elämältä, ei ole yksinkertaista. Ympäristö, aikamme kuvasto ja yhteinen sosiaalinen todellisuutemme muovaavat identiteettiämme sekä vahvistavat käsitystämme elämästä ja olemisesta.

Näyttelyn teokset antoivat kuvallisen muodon aineettomalle korostaen identiteetin ja minuuden herkkää luonnetta.

Näyttelyn taiteilijoita olivat Martti Aiha, Jean-Charles Blais, Pierre Buraglio, Anthony Caro, Enzo Cucchi, Eeva-Riitta Eerola, Carolus Enckell, Berta Fischer, Mark Francis, Emma Helle, Minna Jatkola, Chantal Joffe, Kaarina Kaikkonen, Pekka Kauhanen, Jonna Kina, Tapani Kokko, Leena Luostarinen, Mariko Mori, Marika Mäkelä, Jussi Niva, Isabel Quintanilla, Daniel Quintero, Martial Raysse, Nina Roos, Stiina Saaristo, Wilhelm Sasnal, Frank Stella, Kumi Sugai, Marc Swanson, Kain Tapper, Marianna Uutinen, Kari Vehosalo, Erwin Wurm.