Seurassa

Sara Hildénin taidemuseo juhlisti Seurassa – Associates – Sällskap -näyttelyllään 100-vuotiasta Tampereen Taiteilijaseuraa. Se esitteli kuusi Tampereen Taiteilijaseuran jäsentä, jotka ovat myös Sara Hildénin säätiön kokoelmataiteilijoita.

Museo oli kutsunut näyttelyyn Tomas Byströmin, Tuula Lehtisen, Osmo Rauhalan, Teemu Saukkosen, Jyrki Siukosen ja Ilkka Väätin, jotka ovat kaikki syntyneet 1950-luvulla. Heidän uransa alkuvaiheet ajoittuvat 1980-luvulle, jolloin Suomen taide-elämässä rikottiin rajoja, etsittiin uusia taidemuotoja ja ilmaisun tapoja. Taiteen sisällöt ja käsitteellisyys korostuivat, samoin historiallisten lähteiden ja ajankuvien visuaalinen hyödyntäminen. Näyttelyn taiteilijoiden taiteilijuus on vuosia kestäneen uran myötä saavuttanut taidemaailman tunnustuksen. Esillä olevat teokset osoittavat, että työ taiteen parissa jatkuu.

Näyttelyn nimi Seurassa viittaa Tampereen Taiteilijaseuran jäsenyyteen ja näyttelykontekstissa kuuteen taiteilijaan, joilla kullakin on tyylinsä ja tunnistettava kädenjälkensä. Jokaisella oli näyttelyssä oma galleriatilansa. Esillä oli samanaikaisesti kuusi yksityisnäyttelyä, jotka muodostivat samalla ryhmänäyttelyn. Runsaassa kokonaisuudessa käytiin keskustelua sisällöistä, muodoista, aineesta, taiteen historiasta ja nykyisyydestä. Teokset haastoivat toisensa, mutta myös täydensivät toisiaan. Lähtökohtana olivat taiteilijoiden Sara Hildénin säätiön omistamat teokset, joiden liittäminen kokoelmaan on tapahtunut pääsääntöisesti 2000-luvulla. Yhteistyössä taiteilijoiden ja museon henkilökunnan kanssa rakentui näyttelykokonaisuus, joka joidenkin osalta koostui lähes kokonaan uusista teoksista.