Erwin Wurm

Disruption

Itävaltalaisen kuvanveistäjän Erwin Wurmin (s. 1954) taiteen lähtökohtia ovat muotoilu, sisustus, arkkitehtuuri ja vaatesuunnittelu sekä laajemmin nyky-yhteiskunta arkisine ilmiöineen. Hän viittaa myös kuvanveiston ja länsimaisen filosofian historiaan. Wurm jatkaa pop- ja käsitetaiteen sekä performanssi- ja ready made -taiteen perinnettä. Hän on laajentanut veistoskäsitteen ajallisia, vuorovaikutteisia ja sosiaalisia näkökulmia. Keskeisiä teemoja ovat vapauden- ja yksilöllisyydenkaipuu, pyrkimysten turhuus, sääntöjen rikkominen ja hiuksenhieno ero ylevän ja alhaisen tai normien ja poikkeamien välillä.

Disruption-näyttely oli retrospektiivinen. Esillä oli taiteilijan teoksia vuosilta 1992–2015. Disruption tarkoittaa hajoamista tai rikki repimistä. Se viittaa myös vakiintuneiden käsitysten horjuttamiseen.