Opepaketti

Näyttely Vihreän puun punaiset linnut

 • Näyttely Vihreän puun punaiset linnut – Teoksia Sara Hildénin Säätiön kokoelmasta tarjoaa monipuolisen katsauksen 1900-luvun modernismiin sekä nykytaiteeseen. Esillä on runsaasti klassikkoja ja oman aikansa merkittävimpien taiteilijoiden teoksia. Teokset on ripustettu saleihin teemoittain ja aikakausien mukaan. Yläkerran A-salissa esillä olevat modernismin klassikot esittelevät vuosisadan alkupuolen taidehistoriallisia ilmiöitä ja erityisesti 1900 luvun alun surrealismia ja kubismia. B-salin teemana on abstraktio. Esillä on 1950–1960-luvuilta informalismia, geometristä abstraktia taidetta sekä kineettistä taidetta. Yläaulan teemana on 1960–1970-lukujen realismi, kokoelmassa on useita esimerkkejä uusrealismista, pop-taiteesta, fotorealismista sekä teoksia, joissa taiteilijat ovat tuoneet todellisuuden näyttelysaleihin konkreettisessa muodossa, yksittäisinä esineinä ja esine-tilasommitelmina. Kasari-ysäri -teema C-salissa esittelee nimensä mukaan Sara Hildenin säätiön hankkimia teoksia 1980–1990 luvuilta. Alakerrassa teemana on nykytaide ja siellä esitellään 2000-luvun hankintoja.

  Etkot ja jatkot

  Ennen näyttelyyn tuloa voitte tutustua jo koulussa näyttelyymme powerpoint-esityksen avulla. Näyttely toimii hyvin myös virikkeenä kouluissa tehtävälle jatkotyöskentelylle, jota silmällä pitäen on laadittu muutamia tehtäväideoita.

  Opepaketin on laatinut kuvataideopettaja Anna Suhonen.

 • Uusrealismi

  Uusrealistit ja POP-taiteilijat pyrkivät saattamaan taiteen ja elämän lähemmäs toisiaan ja ottivat aiheensa taideteoksiin arkisista esineistä ja ympäröivästä tosielämästä. Esinekoosteet ja valmisesineiden käyttö osana taideteosta oli tyypillistä uusrealisteille.

  Ryhmätyö: Kerätkää esim. kotoa ja ympäristöstä turhaksi jääneitä esineitä ja tuokaa kouluun. Sommitelkaa yhdessä isolle taustalle esineet, voitte myös käyttää sommittelussa yhdessä sovittua teemaa esim. värin, koon tai esineen aiheen mukaan. Liimatkaa esineet kuumaliimalla alustaan.

  Abstrakti taide

  Abstrakti tarkoittaa ei-esittävää, abstraktit taideteokset eivät siis yritä etsiä aiheita ulkoisesta todellisuudesta, vaan perustuvat muodoille, väreille, sommittelulle ja materiaalille.

  Maalaa vesivärillä eri värisiä paperinpaloja. Voit maalata osan tummasti ja peittävästi, osan ohuemmin, osan tasaisesti ja toiset paperit niin, että siveltimen jälki erottuu. Anna papereiden kuivua ja etsi muuta materiaalia, valmiita väripapereita, silkkipaperia, sanomalehden sivuja, ohutta kangasta jne. Leikkaa materiaalit geometrisiksi muodoiksi, tee sekä isoja että pieniä paloja. Sommittele ja liimaa värilliselle tai mustalle paperille leikkaamasi palat.

  Kubismi

  Kubismi oli taidesuuntaus 1900-luvun alussa, jonka merkittävimmät edustajat olivat Pablo Picasso ja Georges Braque. Nimi kubismi on johdettu sanasta cube, joka tarkoittaa kuutiota. Kubistisessa taiteessa esineet hajotetaan, analysoidaan ja kootaan uudelleen pelkistyneessä geometrisessa muodossa.

  Tehkää luokan eteen asetelma löytyvistä esineistä. Piirrä asetelmaa paperille viivoittimen avulla niin, että työssä ei ole yhtään pyöreää muotoa vaan kaikki esineet ovat kulmikkaita. Vahvista viivat erivärisillä vahaliituviivoilla (ei vesiliukoinen vahaliitu). Maalaa rajatut kulmikkaat esineesi vesivärein.

 • Taidehistoriatehtävä

  Valitse näyttelystä mielestäsi kiinnostava
  1) Surrealistinen työ
  2) esittävä ns. ”realistinen” työ
  3) abstrakti työ
  4) moderni veistos.

  Kirjoita ylös teoksen tiedot, nimi, tekijä, materiaali ja tekniikka, tekovuosi. Kerro, miksi valitsit teoksen. Mikäli mahdollista, ota myös kuva teoksesta. Esittele valintasi muille (koulussa).

  Abstrakti taide

  Informalismi oli 1960-luvun eurooppalaisen kuvataiteen valtavirtaus, joka korosti taiteilijan yksilöllistä ja välitöntä ilmaisun vapautta sekä taiteilijan kokemaa tunnetilaa teoksen sisällöllisenä lähtökohtana. Informalismin rinnalla vaikutti ja kilpaili 1960-luvulla kubismista ammentava geometrinen abstrakti taide, joka suosi harmoniaa ja säännönmukaisuutta, selkeitä muotoja ja tasaisia väripintoja. Kineettisessä taiteessa luotiin liikkeen illuusiota.

  Tee luonnos koulussa omaan ei-esittävään, non-figuratiiviseen maalaukseen. Lähtökohtasi voi olla geometrisen matemaattinen, viivoittimia ja harppeja avuksi käyttäen tehty harkittu sommitelma, tai impulsiivisempi ekspressiivinen tunnetilasta lähtevä sommitelma. Toteuta isohkolle paperille A2-A1 maalaten tai sekatekniikalla, esim. öljyliidut ja peiteväri sekä kollaasitekniikalla liitettyjä papereita.

  Kubismi kohtaa 2000 luvun

  Kubismi oli taidesuuntaus 1900-luvun alussa, jonka merkittävimmät edustajat olivat Pablo Picasso ja Georges Braque. Nimi kubismi on johdettu sanasta cube, joka tarkoittaa kuutiota. Kubistisessa taiteessa esineet hajotetaan, analysoidaan ja kootaan uudelleen pelkistyneessä geometrisessa muodossa. Taiteilija kuvaa usein aiheen yhden kiinteän näkökulman sijasta samanaikaisesti monesta kulmasta.

  Kerää muutamia esineitä ja tee asetelma, esineet voivat olla myös tämän päivän tavaroita, kännykkää, lenkkikenkää, ym. Piirrä asetelma hiilellä. Leikkaa asetelma kulmikkaisiin paloihin. Sommittele ja liimaa palat uudeksi kokonaisuudeksi. Voit tehdä työstä kollaasin ja lisätä myös muita papereita esim. sanomalehteä, mustia ja harmaita papereita jne.

  Uusrealismi ja POP-taide

  Abstraktin taiteen valtakauden jälkeen taiteilijat kiinnostuivat jälleen esittävän taiteen tekemisestä ja 1970-luvulla nousivat esiin uuden realismin ja figuratiivisen taiteen suuntaukset. Uusrealistit ja POP-taiteilijat pyrkivät saattamaan taiteen ja elämän lähemmäs toisiaan ja ottivat aiheensa taideteoksiin arkisista esineistä ja ympäröivästä tosielämästä. Esinekoosteet ja valmisesineiden käyttö osana taideteosta oli tyypillistä uusrealisteille.

  1) Etsi malliksi jokin tavallinen, arkinen esine tai kuva siitä ja sommittele se isohkolle paperille (A1, A2) Maalaa peiteväreillä.
  2) Kerää esim. kotoa ja ympäristöstä turhaksi jääneitä esineitä. Kokoa ja liimaa esineet kuumaliimalla uudeksi sommitelmaksi. Voit myös halutessasi paloitella esineitä ennen liimaamista.

Kiki Smith, Red Birds on Green Tree, 2006 (det.). Tussi ja lehtihopea nepalinpaperille. Sara Hildénin Säätiön kokoelma.