Sara Hildénin taidemuseo ei siirry Finlaysonin alueelle

Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen rakentamisesta Finlaysonin alueelle on luovuttu. Tampereen kaupunki, Sara Hildénin Säätiö sekä työeläkeyhtiö Varma ovat yhdessä todenneet, ettei aiottu rakennuspaikka Tampereen keskustassa palvele museon kehittämistarpeita. Museo jatkaa toimintaansa nykyisissä tiloissa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Sara Hildénin Säätiö ja Tampereen kaupunki järjestivät kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen suunnittelusta vuonna 2020. Kilpailuun voittajaksi valittiin toukokuussa 2021 arkkitehti Janne Hovin ehdotus Lumen valo.  

– Ansiokasta arkkitehtuurikilpailun voittajasuunnitelmaa on kehitetty yli kaksi vuotta, ja erilaisia mahdollisuuksia on tutkittu hyvin joustavasti. Valitettavasti aiotulle sijainnille ei voittajatyön pohjalta pystytty löytämään museon toiminnalliset tavoitteet täyttävää suunnitteluratkaisua, sanoo kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm. 

Päätös hankkeesta luopumisesta tehtiin hankkeen ohjausryhmässä yksimielisesti. Merkittävimmäksi haasteeksi nousi vaativa rakennuspaikka. Taidemuseon sijoittuminen kulttuuriympäristöön nähtiin etuna, mutta se myös rajoitti museon tarpeet täyttävien tilojen rakentamismahdollisuuksia merkittävällä tavalla. Vuoden 2023 lopussa päättynyttä yhteistyösopimusta maankäytön kehittämisestä Finlaysonin alueella ei jatketa.  

Työeläkeyhtiö Varma omistaa Finlaysonin alueen kiinteistöt. Asset Manager (kiinteistöpäällikkö) Kai Niinimäen mukaan uusi Sara Hildénin taidemuseorakennus olisi ollut tervetullut ja vetovoimainen monipuolistaja Finlaysonin alueen jo nykyisellään vahvaan kulttuuri- ja tapahtumakeskittymään. 

– Voittajatyö oli arkkitehtuuriltaan kaupunkikuvallisesti paikkaan soveltuva ja itsessään erinomainen. Asemakaavamuutosprosessin etenemisen myötä tarkentunut suunnittelu kuitenkin toi ilmi myös herkässä kulttuuriympäristössä sijaitsevan tiiviin rakennuspaikan haasteet kuten viherympäristön, maanalaisen infran ja ympäröivien rakennusten perustukset, toteaa Kai Niinimäki.  

Kaupungin tavoitteena on edelleen edistää taidemuseon mahdollisuutta kehittää toimintaansa ja laajentaa näyttelytarjontaansa. Kaupungin näkökulmasta yksi vaihtoehto on nykyisen museon peruskorjaaminen ja laajentaminen huomioiden Särkänniemen alueen nykyiset kehittämissuunnitelmat, erityisesti tavoiteltu ympärivuotinen toiminta. 

– Sara Hildénin taidemuseolla on edelleen tarve tiloille, jotka mahdollistavat museon toiminnan kehittämisen. Museorakennuksen tulee tarjota edellytykset ja olosuhteet nykyaikaiselle, kansainväliset standardit täyttävälle taidemuseotoiminnalle pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on mahdollistaa Sara Hildénin Säätiön kokoelman esittely samanaikaisesti vaihtuvien näyttelyiden kanssa, mikä nykytilanteessa ei ole toteutettavissa, kertoo taidemuseon johtaja Anna Hjorth-Röntynen.   

Lisätietoja

Virpi Ekholm

Tampereen kaupunki, ohjausryhmän puheenjohtaja Kiinteistöjohtaja

Puhelin:

040 020 5044

Anna Hjorth-Röntynen

Sara Hildénin taidemuseo, Sara Hildénin Säätiö Museonjohtaja

Puhelin:

040 185 4132

Kai Niinimäki

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Asset Manager

Puhelin:

+ 358407298144

Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Blom Kartta Oy